1. Terugblik en vooruit kijken

2022 was voor De Passerel het jaar van herstel en plezier. Na de coronajaren was het nodig om een pas op de plaats te maken. Geen nieuwe dingen oppakken maar...

Lees meer

2. Waarom wij er zijn

Wij zijn De Passerel. Wij ondersteunen mensen met een beperking. Om hun eigen leven te leiden en zelf keuzes te maken. We geloven dat er altijd een mogelijkheid tot ontwikkeling is. Een cliënt ondersteunen we zodat hij het zelf kan gaan doen, of we doen het samen. Pas daarna nemen we dingen over en doen we dingen voor hem of haar. Aandacht is ons werk, want iedereen hoort erbij!

Lees meer

3. De cliënt centraal

Goede zorg is altijd persoonsgericht. Wat wil je graag bereiken? Wat heb je daarvoor nodig? Wat kun je zelf en waarmee kun je hulp gebruiken? Door goed te kijken, te luisteren en in nauw contact te staan met onze cliënten en hun verwanten krijgt De Passerel daar antwoorden op.

Lees meer

4. Ervaringen cliënten en verwanten

Hoe ervaren onze cliënten de zorg en begeleiding die zij krijgen? Op welke manieren hebben cliënten en verwanten inspraak? En wat doen we met de feedback die we van hen ontvangen?

Lees meer

5. Professionele ontwikkeling

De Passerel gelooft dat investeren in de kwaliteit van onze medewerkers een voorwaarde is om kwalitatief goede zorg te bieden aan onze cliënten. De expertise en deskundigheid van onze medewerkers heeft daarom veel aandacht. Met scholing en coaching dragen we bij aan de professionele ontwikkeling van individuele medewerkers en de teams waarbinnen zij actief zijn. In de derde bouwsteen zetten we uiteen hoe we dat in 2022 gedaan hebben.

Lees meer

6. Goede en veilige zorg

We doen het bij De Passerel samen. Vanuit een gezamenlijke missie werken onze vakmensen elke dag met lef en energie. Op de woonvorm, op de dagbesteding, bij de cliënt thuis of vanuit kantoor.

Lees meer

7. Ontwikkeling van de organisatie

Om goede zorg en ondersteuning te bieden, is het van groot belang dat De Passerel zich blijft ontwikkelen. We lichten hier drie actuele zaken toe die symbool staan voor onze ontwikkeling als organisatie.

Lees meer

8. Werken bij De Passerel

De basis van onze zorg en ondersteuning zijn goede, gekwalificeerde mensen. Het is, net al vorig jaar, een uitdaging om deze mensen te vinden en te behouden. Daarom hebben we hier het afgelopen jaar extra in geïnvesteerd.

Lees meer

9. Stilstaan bij ons handelen

Ons verhaal laat zien hoe we betekenis geven aan het begrip kwaliteit. We vroegen de Cliënten- en verwantenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht om kritisch mee te kijken. Ieder vanuit hun eigen perspectief.

Lees meer